تا چه اندازه از امکانات سایت و سامانه پیامکی هوشمند مطلع هستید؟
(39.58%) 19
کاملا
(29.16%) 14
تقریبا
(31.25%) 15
اصلا

تعداد شرکت کنندگان : 48