آیا در سایت عضو هستید؟
(17.74%) 11
بلی
(17.74%) 11
خیر
(17.74%) 11
خواهم شد!
(46.77%) 29
اصلا نمیشوم!

تعداد شرکت کنندگان : 62