تا چه اندازه از امکانات سایت و سامانه پیامکی هوشمند مطلع هستید؟
(40.42%) 19
کاملا
(29.78%) 14
تقریبا
(29.78%) 14
اصلا

تعداد شرکت کنندگان : 47